OM OSS

Siden starten i 1993 har vi kjøpt, utviklet og solgt mange større næringseiendommer i Norden. Vårt hovedfokus er i dag utvikling av næringseiendom på Østlandet samt investeringer i eksterne selskaper innen samme bransje.

Vårt hovedkontor ligger i dag i tilknytning til vårt nyervervede utviklingsområde ved Drammen sentrum. Vi er et team på seks personer som jobber med daglig drift og utvikling av selskapene i Cron Gruppen.

Cron Gruppen AS er eid av First Risk Capital AS, et selskap som har vært sentral i utviklingen av self-storage industrien i Europa. Klikk på logoen for mer informasjon: