Cron Gruppen

Vi er et av de ledende selskapene
innen utvikling og drift av self-storage
logistikk eiendommer i Norge.


Self-Storage

Konseptet ble introdusert av oss
i Norge i 1993, og er i dag en utbredt lagringsform som finnes i alle større byer.


Næringseiendom

Vi har utviklet er stort antall industri
eiendommer og har i dag spesielt
fokus på Drammensområdet.

Les mer